KIKAO NA WANAHABARI – KUZALIWA SAYYIDNA ALI BIN ABI TALIB.

ImamAli, Newzealand na Wito kwa viongozi wa dini

Mapema leo Maulana Sheikh Hemedi Jalala Imam Masjid Alghadiir na kiongozi wa seminari ya kiislamu ya Imam Swadiq a.s amekutana na wanahabari kutoa salamu kwa waumini na watanzania wote kufuatia sherehe za kumbukumbu ya kuzaliwa Khalifa wa kwanza wa Mtume Muhammad s.a.w.w Imam Ali bin Abi Talib a.s.

Sambamba na salamu hizo Maulana Sheikh Jalala alilaani vikali mauji ya waislamu zaidi ya 50 waliuwawa huko Masjid Noor nchini New Zealand na kusema matukio kama hayo yanatutaka kuwa macho juu ya maswala ya Ugaidi na kwamba Ugaidi hauna dini.

Katika salamu zake Sheikh Jalala alieleza umuhimu wa kumbukumbu hii ya kuzaliwa Imam Ali kama ifuatavyo:

Moja, Kitendo cha kuzaliwa Imam Ali ndani ya kaaba tukufu na kibla cha Waislamu ni dhahiri inatukumbusha utii kwa Allah na kumuabudu ipasavyo na kwamba nyumba hii ilijengwa na Mtume Ibrahim ambae ndie baba wa mitume na Imani inatukumbusha kuwa matendo ya ukarimu yanahusiana na mafunzo ya vitabu vyote vya mbinguni vilivyokuja na mitume ambao wote wanatokana na kizazi cha Mtume Ibrahim kupitia Ismail na Ishaqa.

Pili, Mazazi haya na tukio zima yanapaswa kutukumbusha umuhimu na ulazima wa kufanya kazi kwani nyumba yenyewe aliyezaliwa Imam ambae tunamsherehekea ni zao la kazi ya mikono ya Mtume Ibrahim na Ismail pale walipoijenga na kuwaita watu wamuabudu Allah ndani yake na wapate manufaa yao.

Tatu, Tunakumbushwa Uadilifu, Nyumba hii tukufu ambayo mazazi ya kiongozi huyu yametokea pale ni darasa juu ya Uadilifu, inatukumbusha namna ya kusimamia haki za watu kwani haki si mali ya watu baadhi, hakuna kundi linalohitajia haki zaii ya kundi linguine haki ni kwa viumbe vyote, Imam Ali bin Abi Talib anajulikana kama sauti ya uadilifu wa binadamu iliyokua ikiakisi uadilifu wa mwalimu wake Mtume Muhammad s.a.w.w.

Nne, Somo la Umoja, Kaaba ni kitovu cha ibada za waislamu wote, na kaaba hii ina mahusiano na vitabu vyote vya mbinguni, hivyo kuzaliwa kwa Imam huyu ndani yake inatupelekea kuvika kumbukumbu yake na swala zima la umoja baina ya Waislamu kwanza a kasha umoja wa kibinadamu baina ya watu wa dini mbalimbali.

Mwisho Maulana Sheikh Jalala akatoa wito kwa viongozi wa dini nchini kuwa wajenge nia ya dhati ya kujenga umoja, mshikamano na mapenzi katika jamii ya Watanzania.

Tunawatakia kila kheri katika sherehe hizi adhimu.

Imehaririwa na AsadiqMedia,

Kurugenzi ya habari na Mawasiliano, Ofisi ya Maulana Sheikh Jalala

Dar es Salaam – Tanzania

Ghadir: Somo la Umoja katika Uislamu

images
Kiongozi Muadhamu wa Mapinduzi ya kiislamu ya Iran Sayyid Ali Khamenei anasema somo muhimu kabisa kwenye tukio la Ghadir ni kuepuka ungano katika ulimwengu wa kiislamu.

“Imam Ali ibn Abi Talib (AS) alikuwa ndiye aliyekuwa mrithi sahihi wa Mtume, lakini alipotambua kuwa kuidai haki yake hii inaweza kuwa na madhara mabaya kwa Uislamu na kusababisha mpasuko, sio tu hakudai lakini pia alishirikiana na wale waliotawala katika dola ya kiislamu… kwa kuwa uislamu unahitaji Umoja” Maneno haya aliyasema kiongozi wa Kiislamu kwa Washerehekeaji siku ya Eid al- Ghadir.

Kwa kumfuata Imam Ali (A.S), leo Taifa la Iran ni mfano wa kuigwa katika kupigania Umoja wa kiislamu ulimwenguni, Kiongozi aliashiria. Akisisitiza umuhimu wa kuwa Macho na mbinu za Adui za kusakmbaza “virusi vya Utengano” baina ya wafuasi wa madhehebu tofauti tofauti ya kiislamu Kiongozi muadhamu aliongeza kusema, “Somo kuu la Ghadir ni kupambana na ain azote za Utengano na kuweka somo hili katika vitendo, Wafuasi wa Uislamu wanapaswa kujiepusha kutukana/kukashifu matukufu yao kwa wao na kuacha kuibua fitina na Mambo yenye kuamsha hisia za chuki.

Na, kama ilivyoelezwa katika ujumbe wa hajj, kwa njia ya uangalifu na umoja, wanapaswa kuwakatisha  tamaa Mataifa yenye kiburi (ngyuvu za kiliberali) na mpango wao wa kutengeneza utengano baina wa kidini na mgongano baina ya Shia na Sunni. ”

Sikuu ya Eid al-Ghadir ni sikukuu ya kukuadhimisha Hotuba ya Mwisho ya Mtume Muhaamad (saw) aliyoitoa huko Ghadir Khum siku ya Dhulhijja 8 katika Mwaka wa 10 Hijiria. Sikukuu hii husherehekewa na Mashia Zaidi ambao huamini kuwa tukio hilo lilikuwa ndio kilele cha uteuzi wa Imamu Ali Ibi Talib (as) kuwa Mrithi wa utawala wa dola ya Kiislamu baada ya Mtume (saw).

Hotuba hiyo ilitolewa na Mtume mbele ya Umati wa Masahaba makumi kwa Maelfu (Wanahistoria wanakadiria walikuwepo watu Zaidi ya waumini 120,000) ya waislamu waliotekeleza ibada ya Hijja.

Katika hotuba hiyo mtume alisema wazi: Yeyote ambaye mimi ni Bwana wake, (basi) Ali ni bwana wake pia, yeye (Ali) ni Khalifa wangu kwenu baada yangu”

Matendo ya Ibada Siku ya Eid Al-Ghadir

lvl220150930020714

Matendo ya Ibada ya kufanywa Siku ya Eid Al-Ghadir
Kwa mujibu wa Hadith iliyopokewa na Imam Ali Ibn Musa Ridha (as) anasema:

“Kuna malipo makubwa mno kwa muumini kuwepo katika mji mtukufu wa Najaf siku ya leo kwa ajili ya kumzuru Imam Ali ibn Tali (as). Toa sadaka siku ya leo kwa kadiri uwezavyo, Kwa jina la Mwenyezi Mungu kwa watu masikini, kwasababu “siku ya Ghadir” ni mahususi kwa ajili ya kusaidia wasiojiweza”

MATENDO YA IBADA SIKU YA LEO

1.    Kuoga kabla ya Swala ya Dhuhur, Vaa nguo safi na nzuri na jipambe kwa manukato.

2.    Funga swaumu ya Sunna

3.    Soma Ziara Maalumu ya kumzuru Imam Ali ibn Abii Twali (as)

i)    Ziyara Ameenallah

ii)  Ziyara Mut’laqah

4.    Soma dua Nudbah

5.    Unaweza kushereka kwa namna yoyote isiyopingana na sharia za kiislamu lakini kubwa wakumbuke watu wa nyumba ya Mtume (Ahlulbayt) kwa kusoma sana ‘Swalawaat’ mara nyingi iwezekanavyo. Sema Allahumma Swali alaa Muhammad wa Aali Muhammad  (Ewe mola wangu wa haki rehemu juu ya Muhammadi na Ahli zake)

6.    Swali rakaa mbili za sunnah kabla ya Swala ya Dhuhri Katika kila rakaa baada ya suratul Hamdi soma kama ifuatavyo;

(i)           Suratul Ikhlas (Quraan 112:1-4) mara 10

(ii)          Ayatul Kursi (Quraan 2:255-257)  mara 10

(iii)        Suratul Qadr (Quraan 97:1-5) mara 10.

(iv)        Baada ya salamu nenda katika Sijida na sema mara 100; Alhamdullilah, Shukran Lillah

7.    Kisha kaa kitako na soma dua :

‘Allamumma Inni Asaloka Be Anna Lakal Hamda Wahdaka” Mara 100

8.    Wakati utakapokutana na Ndugu yako muislamu sema kumsalimia: Sifa ni kwa Mwenyezi Mungu, ambaye alitubariki sisi kuwa miongoni mwa – wale ambao wanamshikamana na kushikilia “Wilaya” (upendo, urafiki na mamlaka) ya Ameerul Muminiin na mamimamu wote, amani iwe juu yao wote.

Sifa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye alitutukuza na siku hii, na kutujumuisha sisi miongoni mwa wale waliopewa kila kitu kilichoahidiwa, na wamefungwa pamoja na vifungo vya mkataba wa kuwa na Imani thabiti katika mamlaka ya sheria za kidini zilizoanzisha haki; na hakutuabisha sisi kuwa miongoni mwa wale wanaojua jema lakini wakapinga ukweli na na kuifanya  Siku ya Hukumu kama hadithi ya uwongo.

9.    Soma dua hii Mara 100: Sifa ni kwa Mwenyezi Mungu, ambaye amefanya dini yake na kukamilisha neema yake kwa kuanzishwa kwa mamlaka ya utawala wa Ali ibn Abi Talib, amani iwe juu yake.

10. Omba Msamaha kwa Mwenyezi mungu (Istighfaar). Kwani Madhambi husamehewe  na waumini hupata uokovu na moto siku hii kama vile ilivyo katika Masiku ya Mwezi wa ramadhani na usiku wa Laylatul Qadr.

11. Kuwasaidi wenye shida miongoni mwa Waumini. Malipo ya mwenye kutoa Msaada siku hii ni mara 1000 zaidi ya siku zingine. Kutenda wema kwa waumini wenzio inajumusha kujitolea kwa hali, nguvu na Mali na kuwafanya wawe na furaha (Mfano; kuwasamehe waliokukosea zamani, kutokuhesabu makosa yao, kuwatembelea, kuwapa zawadi nk)

12. Soma dua ya Siku ya Eid al Ghadir

Yule ambaye atatekeleza Matendo haya ya Ibada siku hii ya Ghadir atapata malipo sawa na yule aliyekuwepo siku ile pale Ghadir Khum, akalisikia Tamko la Mtume akalikubali ni kweli na kulifuata.

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: