BUSTANI YA USEMI

image

“Yeyote awapendaye Hassan na Husein amenipenda, na yeyote anayewachukia amenichukia.”
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

“…., Allãh hujirafikisha na wale wajirafikishao na Husain yu adui wa wale walio maadui zake.”
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

Husain anatokana na mimi na mimi ninatokana na Husain…”
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

Hao (Hassan na Husain) ni maua yangu katika dunia.”(Ewe Husain), wewe u Sayyid, mwana wa Sayyid, na ndugu wa Sayyid; wewe uthibitisho (wa Mwenyezi Mungu) na mwana wa uthibitisho (wa Mwenyezi Mungu) na ndugu wa uthibitisho (wa Mwenyezi Mungu); na baba wa uthibitisho tisa ambao wa tisa wao ni Qaim wao ambaye atakuwa Al-Mahdi.
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

Ewe mwanangu (Husain)! Mwili wako ni mwili wangu na damu yako ni damu yangu.
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

“Ewe Mola wangu! Mpende yule ampenda Husain.”
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

“Hassan na Husain ni masayyidi wa vijana wa peponi.”
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

“Adhabu atakayoipewa yule mwuaji wa Husain huko Motoni itakuwa sawa na nusu (nzima) ya adhabu yote watakayoipewa wenye dhambi waulimwengu.”
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

“Yeyote awapendaye Hassan na Husein amenipenda, na yeyote anayewachukia amenichukia”.
Mtukufu Mtume (s.a.w.w.)

“Kufa kwa heshima ni bora kuliko kuishi kwa aibu”
Imãm Husain (a.s.)

“Kama Dini ya (Mtume) Muhammad (s.a.w.a.) haiwezi kuendelea ila kwa kukitoa mhanga kichwa changu, basi upanga na uje ukichukue.”
Imãm Husain (a.s.)

Imãm Hassan na Imãm Husain (a.s.) wameuhurisha Uislamu kutokana na utumwa wa wafalme na hivyo basi, wameuhifadhi kutokana na uharibifu daima. wafalme watakuja, na wafalme watakwenda, lakini Uislamu utadumu milele. Kwa Uislamu, majina matakatifu ya Hassan na Husain yataangaza milele.
Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (r.a.)

Katika mambo yenye kunikesheza na kuzifanya nyeupe nywele zangu ni huzuni na misiba ya kilimwengu.
Imãm Shafii (r.a.)

Huzuni yangu imenirudia na moyo wangu unahuzuni. Jicho langu halifumbi wala usingizi siujuwi.
Imãm Shafii (r.a.)

Kwa sababu ya Ahli-Bayt ya Mtume (s.a.w.a.), Ulimwengu mzima ulitetema na majabali na milima ilikaribia kuyayuka.
Imãm Shafii (r.a.)

Ni nani atakae mfikizia Hussein ujumbe wangu na hata kama nyoyo zatukia?
Imãm Shafii (r.a.)

Hussein! Aliuliwa shahidi pasi na makosa yoyote na kanzu yake ikatapakazwa wekundu.
Imãm Shafii (r.a.)

Twamuombea rehma Mtume katika ukoo wa Hashim na twawaudhi wanawe; hakika jambo hilo ni lenye kustaajabisha.
Imãm Shafii (r.a.)

Ikiwa dhambi zangu ni kuwapenda watoto wa Mtume Mohammad (s.a.w.) basi ni dhambi ambazo sitatubiya.
Imãm Shafii (r.a.)

Kuwa ni wao ndio watakao nishufaiya siku ya kufufuliwa na hisabu, na mwenye kuwabugudhi wao ni wenye dhambi kwa Shafii.
Imãm Shafii (r.a.)

Husain ni Mfalme (ni Bwana) Husain ni Mfalme wa Wafalme (ni Bwana wa Mabwana); Husain ni Dini, Husain ndiye mhifadhi wa Dini. Kichwa alikitoa, bali hakutoa mkono wake juu ya mkono wa Yazid; Hakika Husain ndiye msingi wa Lailaha illallah.
Khwaja Muienuddin Chishti Ajmeri (r.a.)

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on November 9, 2013, in Habari na Matukio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: