HUU NI USHIA

image

Sura ya Kwanza

Maana ya ‘Shia’

Swali: Nini maana ya neno ‘Shia?’
Jibu: Neno “Shia” linatokana na neno “Mushaayea’it ambako maana yake ni
kufuata.
S: Kwa nini Mashia wanaitwa kwa jina hilo?
J: Kwa sababu wanamfuata Sayyidna Ali (a.s.) na wazao wake watakatifu wa Mtume Muhammad (s.a.w.) yaani Ahlul-Bayt.
S: Nani amewapa jina hilo?
J: Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w.) ndiye aliyewapa jina hilo kama ilivyoandikwa katika vitabu vya Kisunni na Kishia.
S: Mashia wangapi wako duniani?
J: Zaidi ya milioni mia moja (100,000,000),
S: Wanaishi katika nchi gani?
J: Mashia wametawanyika katika kila nchi ya Kiislamu na isiyokuwa ya Kiislamu, na wengi wao wako nchini Iraq, Iran, Lebanon, India, Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Turkey, Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman, Kuwait, Bahrain, n.k.
S: Je, wanayo serikali yao wenyewe?
J: Ndiyo wanayo, ni Serikali ya Iran.
S: Je, walikuwa nazo tawala zao hapo zamani?
J: Ndiyo, tawala nyingi walikuwa nazo, kwa mfano, tawala za Safawisya, Buwahyi, Idrisi, hamdani, Qajar, Fatimiy, n.k.
S: Mashia wanao Maulamaa (wanavyuoni wa dini)?
J: Ndiyo, wako wengi kama nyota, tangu zamani hadi sasa.
S: Je, Mashia wanavyo vitabu vilivyopigwa chapa na wao wenyewe?
J: Ndiyo, tena idadi ya vitabu hivyo ni kama mchanga.
S: Je, wanayo adabu njema ya kuishi pamoja na Waislamu wengine kwa udugu, mapenzi na ushirikiano?
J: Ndiyo, mifano ya maisha yao inaweza kuonekana kila mahali, pawe Baghdad, Tehran, Cairo, Damascus au Beirut, n.k. Mashia na Masunni wanaishi pamoja kama ndugu.
S: Eti Mashia huwahesabu Waislamu wengine kuwa ni makafiri?
J: Huu ni uzushi na uwongo usio na msingi uliobuniwa na wafitini.
S: Je, ni kweli kuwa wao huwaita masahaba wa Mtume Mtukufu ‘makafiri’ na huwalaani?
J: Huu pia ni uzushi na uwongo unaoenezwa na wale ambao wanataka kuleta ugomvi baina ya Waislamu.
S: Je, ni kweli kuwa wao huyasujudia masanamu?
J: Huu ni uwongo na tuhuma tu. Inaruhusiwa kusujudu juu ya ardhi tu, au juu ya kile kinachoota humo ikiwa tu hakiliwi au hakivaliwi.
S: Kwa nini Mashia wanaitwa Ja’fari?
J: Kwa sababu Imamu wa sita Ja’far Sadiq (a.s.) alieneza kwa wingi sana mafundisho ya Qur’an na Mtukufu Mtume (s.a.w.), hata kwamba hadithi nyingi (zinazopatikana katika Shia), Tafsiri, Fiqhi
na maarifa mengineyo yanatoka kwake.

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on November 24, 2013, in Habari na Matukio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: