FADHILA NA UTUKUFU WA KUMTEMBELEA DHARII (KABURI) TUKUFU LA IMAM RIDHA (A.S)

images (3)

Wiki hii wapenzi wa nyumba tukufu ya Mtume (saww) na waislamu wote duniani wanasherehekea kumbukumbu ya kuzaliwa Imam Ridha (A.S)  mjukuu wa Mtume na Imamu wa nane (8) wa nyumba tukufu ya Mtume (Ahlulbayt) aliyezaliwaTarehe 11 Dul Qada 148 AH, Sawa na 765 A.D

Kaburi tukufu la Imam Ridhaa (Rehema na Amani ziwe juu yake) lililopo katika mji wa Khurasan nchini iran limekuwa ni moja ya maeneo matakatifu katika uislamu, kwani limekuwa ni kivutio kikubwa cha Mapenzi na utakaso mkubwa kiasi hakuna kaburi la vipenzi vya Mwenyezi Mungu duaniani linafikia mapenzi na utakaso wake, kwani mamilioni ya Waislamu duniani huzuru kaburi lake ili kutafuta ukuruba na Mwenyezi Mungu kupitia Baraka za Imamu huyu.

Mohammed ibn al-Mu’ammal anasema: “tulitoka  pamoja na Imamu wa hadith, shemeji yake Abu Ali Al-Thaqafi na kundi la Masheikh wetu ambao wakati huo walikuwa wamekuja kumzuru Ali ibn Mussa ARidhaa, Tus Ibn Khuzayma akawa analitukuza eneo hilo huku akiwa na unyenyekevu mkubwa na akiomba msamaha kwa Mwenyezimungu karibu ya kaburi hilo kwa kiasi ambacho akatushangaza hata sisi. “Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amelichagua kaburi la rafikiye Imam Ridha, Amani iwe juu yake,  kwa utukufu mkubwa, kwani amelifanya kaburi hili kuwa kambi kimbilio kwa wenye kupatwa na Matatizo. Watu walikuja kugundua maajabu haya makubwa. Misitari miwili ya beti za mashairi yameandikwa katika katika upande mmoja wa kaburi hilo ikisomeka kama ifuatavyo: Kama kuna mtu unaridhika kuona kaburi ambalo Mwenyezi Mungu huondoa Matatizo ya yule anayelitizama, basi  aje katika kaburi hili hakika Mwenyezimungu amefanya kukaa ndani yake ni utukufu wa pekee sawa na kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. ( Al-Durr al-Nazim, p. 214).

Hadithi nyingi zimesimuliwa na wasimulizi lukuki wakitaja utukufu wa kumtembelea Imam ridha hizi ni baadi yake:

  1. Ja`bir b. Yazid al-Ju’fi amesimulia, akisema: [nimemsikia ushuhuda wa shahidi akisimulia Ushuhuda wa Mashahidi na mrithi wa elimu ya mitume, Abu` Ja’far Mohammed b. Ali b. al-Hussein b. Ali b. Abu` Ta`lib, rehema na Amani ziwe juu yake, akisema Mtumukufu wa Wachamungu Ali b. al-Hussein amenisimulia kwa mapokezi Miongozi wa Mashahidi al-Hussein b. Ali kutoka kwa Ali b. Abu` Ta`lib, rehema na Amani ziwe juu yake ambaye anasema: Mtume wa Mwenyezi Mungu , Allah amrehemu yeye na watu wa nyumba yake tukufu amesema: “sehemu ya mwili wangu itazikwa katika Ardhi ya Khurasan. Kama mtu yeyote mwenye matatizo ataitembelea (kaburi hilo) Alah (sw) atamuondolea Matatizo yake, Kama mwenye dhambi atalitembela, Allah atamsamehe Madhambi yake” (Uyun Akbar al-Rida, vol. 2, p. 258).
  1. Mohammed b. ‘Ammara amesimulia kwa mapokezi ya baba yake, kwa mapokezi ya Imam al-Sadiq, (a.s) kwa mapokezi ya babu yake Imam (Ali), kamanda wa waumini (a.s) ambaye alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehema na Amani ziwe juu yake) anasema ” sehemu ya mwili wangu itazikwa katika Ardhi ya Khurasan. Kama muumini ataitembelea, Mwenyezi Mungu mtukufu atafanya ni lazima mtu huyo kuingia peponi na mwili wake utazuiwa kuguswa na moto (wa Jahannam). (Uyun Akbar al-Rida, vol. 2, p.255).
  2. Al-Hasan b. Ali al-Washsha’ amesimulia akisema: [Abu al-Hasan al-Ridha, rehema na Amani ziwe juu yake amesema: “Kwa Sumu nitauawa kwa dhulma. Basi yeyote atakayenitembelea kwa kutambua haki yangu, Mwenyezi Mungu atamsamehe Madhambi yake yaliyopita na yajayo” (‘Uyun Akbar al-Rida, vol. 2, p. 261).
  3. Sulayman b. Hafs al-Marwazi amesimulia akisema: [Nilimsikia Abu` al-Hasan Mu`sa` b. Ja’far, rehema na Amani ziwe juu yake akisema: “Hakika mwanangu Ali atauawa kwa sumu kwa dhulma na atazikwa ubavuni mwa Ha`run (al-Rashid) huko Tus. Yeyote atakayemtembelea ni kama amemtembelea mtume wa Mwenyezi Mungu (saw)” (Uyun Akbar al-Rida, vol. 2, p.260).
  4. Al-Saqr b. Dalaf has amesimulia, akisema: Nilimsikia Bwana mtukufu Ali b. Mohammed b. Ali al-Ridha, Amani ya mwenyezimungu iwe juu yake akisema: “Yeyete mwenye kuhitaji jambo kwa Mwenyezi Mungu na aoge, na atembelee kaburi la Babu yangu al-Ridha (a.s), huko Tus, Aswali rakaa mbili (na anyanyue mikono yake kusoma Qunut) amuombe Mwenyezi Mungu shida yake, Hakika atajibiwa, isipokuwa akiomba dhambi, na kukata udugu wa damu; eneo hili la kaburi la Imam ridha ni moja ya maeneo ya Peponi, kama Muumini atatembelea eneo hilo Allah atamuokoa na Moto na kumfanya aishi katika (pepo) yenye maisha.” (Uyun Akhbar al-Rida, vol. 2, p. 262).

 

 Zipo hadithi nyingine nyingi zimetajwa na Maimamu waongofu; zikikokoteza watu kuzuru Kaburi la Imam Ridhaa (Rehema na Amani ziwe juu yake) na kuanisha thawabu na fadhili kemkem kwa ziara hiyo.

 

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on August 16, 2016, in Habari na Matukio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: