Wosia wa Bibi Fatimah Zahra kwa Imamu Ali (A.S)

Wosia wa Bibi Fatimah Zahra kwa Imamu Ali (A.S)

Imamu Ali (A.Ş.) alishangazwa kuona kwamba mke wake mpendwa alimuacha kitandani na kuanza kufanya kazi za nyumbani; alimuuliza kuhusu hilo na yeye alijibu:

“Hii ni siku ya mwisho ya maisha yangu. Nataka kuosha nywele za watoto wangu na nguo zao, kwa sababu hivi karibuni watakuwa mayatima, bila mama !!”

Kisha Imamu Ali (A.Ş.) aliuliza kuhusu chanzo cha wa habari hii (siku ya kuondoka kwake). Na yeye (A.S.) alimwambia kwamba alimuona Mtume wa Mwenyezi Mungu katika ndoto yake naye mtume ndiye alimweleza kuwa usiku wa leo anakwenda kukutana naye. kisha Bi Fatima akamtaka Imamu Ali (A.Ş.) kutekeleza usia wake.

Imam Ali akasema: “Nielekeze kufanya kitu chochote unachotamani, binti wa Mtume wa Mwenyezi Mungu.” kisha Ali (A.S.) aliwaamuru watu wote kutoka nje ya nyumba naye akaketi karibu naye.

Fatima alianza kwa kusema:

msiba wa bibi fatima

“Binamu, wewe huna desturi ya kuwa muongo, wala Muasi, au mimi hakuna siku niliwahi kuacha kukutii tangu niwe mshiraka wako katika Maisha?”

Ali akasema:

“Mwenyezi Mungu apishe mbali !! Wewe unajulikana zaidi na Mwenyezi Mungu, Ni mchamungu zaidi, na mwenye kujitolea, na heshima zaidi na umezidi katika kumuogopa Mwenyezi Mungu kuliko (kunipa sababu). Hakika ni uchungu na maumivu yaliyoje kwangu mimi kutengana na wewe na kukupoteza wewe;. lakini (kifo) ni marejeo yasiyoepukika. Wallahi unayafanya mapya majonzi yangu kwa kifo cha Mtume wa Mwenyezi Mungu; hakika kifo chako na kuondoka kwako utakuwa ni msiba mkubwa, lakini ‘kwa Mwenyezi Mungu sisi sote ni wake, na kwake tutarejea.’ “

Ni uchungu, maumivu na huzuni namna gani. Hakika huu ni utakuwa ni msiba ambao hakuna kuniliwaza, na yatakuwa ni maafa ambayo hakuna fidia. “

Basi wote wawili walilia sana na Imamu Ali (A.Ş.) akakikumbatia kichwa cha Bi fatima na kusema:

Nielekeze cha kufanya kitu chochote unachotamani; hakika utanipata mimi ni mwenye kujitolea nami nitatekeleza kila kitu utakachoniamuru kufanya. Nami pia nitayaweka mambo yako juu ya dhima yangu..”

Yeye Fatima (A.S.) akasema:

“Namuomba Mwenyezi Mungu akulipe mema Binamu, kwanza naomba baada ya kifo changu umuoe, mpwa wangu Umamah; Hakika yeye atakuwa kwa watoto wangu kama mimi nilivyokuwa. Mbali ya hivyo, watu hawawezi kuishi bila mwanamke..”

Fatima (A.Ş.) kisha aliongeza:

“Ninakuomba kutoruhusu mtu yeyote ambaye alinitendea uovu kushuhudia mazishi yangu, kwa hakika hao ni maadui zangu, na adui wa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Pia usiwape wao nafasi ya kuniswali, wala wafuasi wao. Uzike mwili wangu usiku wakati macho ya watu yamelala. “

Akisherehesha hotuba Imamu Ali baada ya mazishi ya Fatima, Mshereheshaji katika Nahjul Balagha toleo la Kiingereza iliyochapishwa na Mchapaji Ansariyan, Uk.347 – aliandika:

“Aliyofanyiwa binti ya Mtume baada ya kifo chake yamekuwa ni machungu sana na huzuni. Japo Sayyedah Fatima (as) hakuishi katika dunia hii zaidi ya miezi michache baada ya kifo cha Mtume (SAW), lakini hata kwa kipindi hiki kifupi kimejaa hadithi ya muda mrefu ya huzuni na majonzi (juu yake). katika muunganiko  huo, tukio la kwanza lililoshangaza macho ya watu ni maandalizi ya mpango wa ibada ya mazishi ya Mtume yakiwa bado hayajakamilika pale ushindani na upinzani wa madaraka ulipoanza katika ukumbi wa Saqifa Bani Sa’ida. Watu wakauacha mwili wa Mtume (bila kuuzika), tendo hilo lazima lilimjeruhi na kumuumiza Bi Fatima na kumsababibishia majonzi makubwa moyoni kuona kwamba wale waliodai kumpenda na kushikamana (na Mtume) wakati wa uhai wake, wameshughulishwa na kugombea Madaraka na utawala na kusahau kumliwaza binti pekee wa mtume, Hawakujua hata ni wakati gani Mwili wa Mtume (saw) ulioshwa na wakati gani ulizikwa; na njia pekee waliyomliwaza nayo Biti huyu pekee wa Mtume ni kuizingira nyumba yake na  vifaa vya kuchoma nyumba kwa kutaka kulazimisha kupewa Mkono wa utii (Baiya) kwa nguvu na kwa kuonyesha ukatili, na uovu mkubwa. Ulafi huo wote wa madaraka ulikuwa ni kwa lengo la kuipindua nafasi tukufu na ya kifahari ya nyumba hii ya mtume kwamba huenda isibakie nyumba tukufu wakati wote.

Kwa lengo hilo hilo na kwa mtazamo huo huo, ili kuponda nafasi yake ya kiuchumi, madai yake (Bi fatma) kwa (Urith wake) wa Fadak yalitupiliwa mbali na kukataliwa kwa kisingizio kuwa ni madai ya uongo, athari ambayo ilimfanya Bi Fatima (as) kuacha Usia wa kifo chake kuwa asiruhusiwe yeyote miongoni mwao kuhudhuria Mazishi yake. “

Fatima Binti wa Muhammad alikuwa tayari kukutana na Bwana wake. Alioga, kisha akajilaza katika tandiko lake… kisha akamuelekeza Asmaa bint Umais kusubiri muda na kisha amuite jina lake; kama hatomjibu, hii ina maana yeye (A.Ş.) kashaondoka kuelekea kwa Bwana wake.

Asma alisubiri kitambo kidogo, kisha akaliita jina la Fatima … lakini hapakuwa na jibu;

Asma alirudia wito:

“Ee binti wa mteule Muhammad!

Ee binti wa mtu mwenye heshima ambapo wanawake hawajazaa mfano wake!

Ee binti wa mbora ya wale ambao walitembea juu ya changarawe!

Ee binti yake yule ambaye alikuwa kati ya ‘umbali miwili

 {Akawa ni kama baina ya mipinde miwili, au karibu zaidi “(Qur’an aya, (53: 9)}

… Hakukua na jibu … ukimya ulitawala nyumba nzima … Asmaa kisha akamsogelea Fatima na kumkuta kesha fariki.

Katika hatua hiyo, Hassan na Hussein wakaingia na kumuuliza:

“Yuko wapi mama yetu?”

Hata hivyo Asma hakutamka neno!

Hassan na Hussein waliuendea mwili wa mama yao na kukuta ameshakufa; ndipo Hussein alipomgeukia Hassan na kusema:

”Allah atupe faraja kwa kuondokewa na Mama yetu”

wakati huo Imam Ali alikuwa Msikitini. Hassan na Hussein wakaelekea Msikitini na kutangaza habari ya Msiba kwa baba yao. Mara aliposikia maneno yao, alianguka na Kuzimia. Alipopata fahamu alisema:

Ni nani atakayenifariji sasa hivi, Binti wa Muhammad? Ulikuwa ukiniliwaza, ni nani basi atakayeichukua nafasi yako?

Wanawake wa ukoo wa Hashim wakakusanyika kupata habari za msiba mkubwa…ndio ni msiba mwingine umewakumba kwa mara nyingine wakati damu ingali ikichuruzika kwa majeraha ya kuondokewa na Mtume…

Mji wa Madina ukitetema…

Kila mtu alikuja kumfariji Ali (a.s) na wanawe wawili… Wakisema Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi, watoto wa Zahra…

Ilikuwa ni jana tu mlikumbwa na msiba mkubwa wa Baba yenu Mtume wa Mwenyezi Mungu na Msiba huu mpya hauna nafuu kuliko wa Mwanzo! Lakini tunawausia kusubiri kwani haya ni Matakwa ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na muweza wa kila kitu.

Rejea Kitabu Fatima (S.A) The Gracious kilichoandikwa na Abu Muhammad Ordoni


AsadiqMedia,

Kitengo cha Habari Hawza Imam Swadiq (a.s).

B.pepe:asadiqmedia@gmail.com.
Tovuti:imamswadiq.com/

 

 

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on February 28, 2017, in Hotuba na Mawaidha, Matukio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: