Blog Archives

Eid Al-Ghadir

Uteuzi wa Imam Ali (s.a) kuwa Mrithi wa Mtume

ghadirMiezi michache kabla ya kifo cha Mtume Muhammad (saw), alifanya hijja ya mwisho Makka ilijulikana kwa jina “Hijja ya kuaga”.  Akiwa anarejea Madina, msafara wake ulifikia eneo linalojulikana kwa jina “ Ghadir Khum” na ni katika eneo hilo alipokea ufunuo (Wahayi). Malaika mleta wahyi Jibril alishuka na kumletea mtume ujumbe kutoka kwa Mola wake: “Ewe Mtume! Fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwako kutoka kwa mola wako; na usipofikisha, basi utakuwa hujafikisha ujumbe, na Hakika Allah atakulinda na watu; hakika Allah haongozi watu wasio na Imani”

Hivyo basi Mtume Muhammad (saw) akasimama eneo hilo la Ghadir Khum na kuamuru msafara wake kusimama hapo, Joto lilikuwa kali sana kiasi watu iliwabidi kufunga sehemu za miguu yao kwa nguo zao kwani Ardhi yote ilikuwa na joto kali sana.

Mtume Muhammad (saw) akaongoza swala ya jamaa, na kasha jukwaa likaandaliwa na mtume (saw) akapanda jukwaa hilo, Wanahistoria wanasimulia kuwa idadi ya waliohudhuria mkusanyiko huo walikuwa watu laki moja (100,000) au zaidi. Wote wakisikiliza kwa umakini nini mtume alitaka kuwaambia. Mtume akaanza kwa kuwaelezea juhudi alizozifanya katika kuwaongoza na akazitaja baadhi ya hukumu za kiislamu.
Katika hotuba yake hiyo, Mtume (saw) akataja hadithi ya Vizito viwili;akisema

“Inaonekana muda umewadia ambapo nitapokea wito kutoka kwa mola wangu na sinabudi kuukubakuliu wito huo. Ninakuachieni vizito viwili vyenye thamani kubwa, kama mtashikamana navyo vypote viwili, hamtapotea baada yangu. Vizito hivyo ni Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Watu wa kizazi changu (Ahlulbayt) Vizito hivi wiwili havitatengana  mpaka vinijie katika kisima (peponi)”

Kisha mtume akaendelea kusema:

“ Je mimi sina haki Zaidi kwa waumini kuliko haki walizonazo kwa nafasi zao”

Watu waliokusanyika wakajibu:

“Ndio bila shaka ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu”

Kisha mtume (saw) akaushika mkono wa Imam Ali (sa) na kuunyanyua juu kuuonyesha kwa watu kasha akaamuru kwa kusema:

“Yeyote yule ambaye mimi ni Bwana wake, Basi Ali ni bwana wake”

Kisha akasema: “Ewe Mola wangu! Mfanye rafiki atakayemfanya rafiki Ali! Na kuwa Adui na atakayemfanya Adui Ali! Ewe mola wangu mpende yule atakayempenda yeye na Mchukia yule atakaye mchukia Ali
Baada ya hotuba hii na uteuzi huo; Waislamu wote waliokusanyika wakamuelekea Imam Ali (as) na kumpa pongezi za uteuzi huo.

Zaidi ya hapo, baada ya kumalizika hotuba ya Mtume. Hassan ibn Thabit, Swahaba na Mshairi wa mtume (saw) akaomba ruhusa kwa mtume asome shairi lakle alilolitunga kwa ajili ya Imam Ali (as), Mtume (saw) akampa ruhusa; naye Hassan akalisoma shairi lake;

Aliwaita katika siku ya Ghadiri Mtume wao

Hapo Khum, hivyo sikiliza na zingatia Wito  wa mtume,

Alisema; Ni nani Bwana na Mtume wako?

Wakasema. Kwa uwazi Bila kuwa na kigugumizi

Mola wako, ndiye Bwana wetu, na wewe ndiye Mtume wetu

Na hutopa kwetu katika hilo upingaji

Akamwambia: Simama ewe Ali ninafuraha kukutangaza wewe kama Imam na Kiongozi baada yangu, Kwa hiyo yeyote ambaye nilikuwa Mimi ni kiongozi wake basi huyu ni kiongozi wake, Hivyo kuwa Msaidizi wake kwa Haki na Utii

Na katika siku hiyo hiyo Allah akashusha Aya katika Qurani tukufu ikisema:

Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu,  na nimeridhia Uislam uislamu kuwa dini yenu.

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: